Certificaat van Architect aan Zet

Nico heeft de cursus Architect Aan Zet van de BNA Academie in samenwerking met Gemeente Rotterdam gevolgd en het certificaat behaald. Wanneer je gebruik maakt van ons als gecertificeerde architect, hoeft je geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. Het certificaat Architect aan Zet werd 1 oktober jl. uitgereikt door Carlo Schreuder, directeur Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam.
logo-nieuw-390x211-2 (Demo)
BNA_Keurmerk_NL (Demo)