Scroll Top

De uitbreiding van een appartement in het woon- en winkelcomplex aan de Weissenbruchlaan betreft de woning op bovenste verdieping op de hoek van de Weissenbruchlaan en Freericksplaats.

Het gebouw van de oorspronkelijke architecten Fiolet en Vermeer wordt gekenmerkt door een ritmiek van de portieken geaccentueerd door de donkergrijze portalen met een duidelijke ‘kop’ en een ‘staart’ als beëindiging van het gebouw. De opbouw met winkelplint en een terugliggende afsluitende bovenste laag is eveneens kenmerkend. De ‘staart’ aan de linkerzijde van het gebouw reageert op de kleinschalige en lage bebouwing, er is een geleidelijke overgang gecreëerd vanaf de lage panden van twee lagen naar de vier lagen van het grootste deel van het blok. De ‘kop’ reageert op het van oorsprong vier lagen hoge tweelingblok aan de overzijde van de Freericksplaats. Deze kenmerken zijn bij de vormgeving van de uitbreiding van de woning op de hoek en bovenste laag van deze ‘kop’ uitgangspunt geweest.

Een aantal jaren geleden is het tweelingblok (eveneens ontworpen door architecten Fiolet en Vermeer) aan de rechterzijde van het complex voorzien van een extra verdieping. Door de uitbreiding van ‘kop’ van het complex wordt nu meer massa aan de beëindiging van het complex gegeven en sluit daarmee weer aan bij het verhoogde tweelingblok.

Kruipend in de huid van de architecten Fiolet en Vermeer is de uitbreiding ontworpen. De in het complex aanwezige architectonische elementen zijn hiervoor gehanteerd. Het uitgebouwde balkon op de 4e laag wordt gelijk aan de bestaande onderliggende balkons op de 2e en 3e laag vormgegeven. Het metselwerk op de hoek wordt vanaf de onderliggende lagen doorgezet tot aan de dakrand. De beëindiging van de dakrand vind plaats met een afsluitende witte betonband. Gepoogd is een rustig en evenwichtig beeld te creëren in de lijn van de oorspronkelijke architect.

Uitbreiding
appartement
Rotterdam

logo-nieuw-390x211-2 (Demo)
BNA_Keurmerk_NL (Demo)
© Disclaimer en copyright Buro Nico | DNR2011 | CR2013 | Privacyverklaring