Scroll Top

Uitbreiding
woningen
Boomkwekerij
Den Hoorn

Uitgangspunt bij het ontwerpen van de uitbreiding is om aan te sluiten bij de jaren ’90 architectuur van de bestaande woningen en de uitstraling van de wijk. Hierbij is rekening gehouden met de bijzondere situering van de woningen, beide op de hoek van de straat en bebouwing grenzend aan een prachtige groenzone.

De massa van de uitbreiding op het dak van de ‘aanbouw’ op de begane grond is ondergeschikt gemaakt aan de hoofdmassa zodat de kenmerkende kap vorm in stand gebleven is. Gekozen is om de uitbreiding architectonisch naadloos op de bestaande woningen aan te laten sluiten en vorm te geven alsof het altijd zo geweest is. Veel reacties die de bewoners na de verbouwing kregen waren dan ook: Jullie waren toch aan het verbouwen maar ik kan helemaal niet zien dat er iets veranderd is. Ondanks dat beide opdrachtgevers hun eigen wensen hadden is het ontwerp zo gemaakt dat de architectonische uniformiteit in stand gehouden kon worden.

De materialisering van de bestaande bouw wordt gekenmerkt door lichtgrijs metselwerk, witte rabatdelen, witte houten dakranden, luifels en boeiboorden en witte houten kozijnen met een accent van blauwe draaiende delen.

In de voorgevel heeft het lichtgrijze metselwerk de overhand, in de achtergevel zijn meer rabatdelen toegepast. Voor de uitbreiding is dat onderscheid gehandhaafd waarbij tevens gezocht is naar een logische overgang van deze materialen. Tevens is de bijzonder hoeksituatie benut door ter plaatse van de hoekkamers de ramen de hoek om te zetten en bij de badkamer een lang liggend raam te maken dat refereert naar het bestaande raam in de zijgevel op de begane grond. De gevel van uitbreiding wordt enigszins teruggeplaatst ten opzichte van de gevel van de begane grond. Op de dakrand van de onderbouw wordt een transparante balustrade geplaatst. De gevel van deze uitbreiding wordt beëindigd met een overstekende dakrand. Hierdoor ontstaan een zacht en evenwichtig beeld waarbij de eenheid met de architectonische principes van de bestaande woning gehandhaafd blijft.

logo-nieuw-390x211-2 (Demo)
BNA_Keurmerk_NL (Demo)
© Disclaimer en copyright Buro Nico | DNR2011 | CR2013 | Privacyverklaring