Scroll Top

verbouw en
uitbreiding kantoor
DOC Vlissingen

Het plan betreft een uitbreiding en verbouwing van een voormalige Douanegebouw voor Dutch Offshore Contractors (DOC). DOC is een onafhankelijk bedrijf dat zich bezighoudt met zwaar transport in de mondiale maritieme offshore-industrie. Daarmee behoudt het gebouw z’n maritieme functie.

Oorspronkelijke gebouw:
In het boek Rijksbouwmeesters, twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers wordt dit gebouwtje getypeerd als ‘strak, maar architectonisch nog weinig beduidend’. Aloysius van Hemert, architect bij de Rijksgebouwendienst, ontwierp het pand als ambtenarenwacht voor de dienst der Invoerrechten & Accijnzen. Het werd pas na zijn pensionering in 1956 gebouwd. Ondanks de architectonische waarde(loosheid) die het ontwerp van Van Hemert ten deel zou vallen, waren de gebruikers zeer enthousiast over het bouwsel.

Ontwerp uitbreiding en verbouw:
Uitgangspunt voor de uitbreiding is het maritieme jaren ’50 karakter van het gebouw te behouden. Tevens zal bij de uitbreiding rekening gehouden worden met het in eren herstellen van de oorspronkelijk uitzichtmogelijkheden vanuit het gebouw. Door de tijd heen is door de bouw van het naastgelegen gebouw van Westerschelde Ferry de uitzicht functie voor een belangrijk deel verloren gegaan. Een nieuw transparant en glasachtig uitzichtpunt, presentatie- ontvangstruimte, kantoor zal op het dak van de 1e verdieping toegevoegd worden. Voorts is een uitbreiding op de 1e verdieping aan de noordzijde is eveneens geheel glasachtig ontworpen. Bij de vormgeving van de uitbreidingen wordt gebruik gemaakt van maritieme en in het gebouw aanwezige architectonische elementen zoals dak-overstekken, glas, stalen hekwerken etc. Om het gebouw heen wordt een transparant stalen netwerk getrokken waarmee de bestaande karakteristieke trap aan de entreezijde zichtbaar blijft en op veilige wijze van de openbare ruimte wordt afgeschermd. Dat geldt tevens voor de trap naar de kelder aan de oostzijde van het gebouw. Dit stalen netwerk zal in strekmetaal worden uitgevoerd waarbij de gedachte is dit in cortenstaal uit te voeren. Gekozen is om de uitbreiding op een harmonische manier met het bestaande gebouw te verweven waardoor een rustig en evenwichtig beeld ontstaat en het oorspronkelijk karakter en uitstraling gehandhaafd blijft.

logo-nieuw-390x211-2 (Demo)
BNA_Keurmerk_NL (Demo)
© Disclaimer en copyright Buro Nico | DNR2011 | CR2013 | Privacyverklaring